ОСВІТОЛОГІЯ: Анонси https://www.osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia <p><strong>Засновник: </strong><a href="http://kubg.edu.ua/">Київський університет імені Бориса Грінченка</a></p> <p><strong>Видавництво:</strong><strong> </strong>Київський університет імені Бориса Грінченка.</p> <p><strong>Країна видавництва:</strong> Україна. </p> <p><strong>Періодичність</strong> : 1 раз на рік (жовтень)</p> <p>Науковий журнал <strong>«Освіт</strong><strong>ологія»</strong> є українсько-польським виданням, заснованим з метою розвитку нового наукового напряму інтегрованого дослідження освіти – освітології.</p> <p><strong>Тематика журналу</strong>. Дослідження, висвітлені у даному виданні, розкривають методологічні засади освітології, а також ті галузі наукового знання, що складають зміст освітологічної підготовки, а саме: філософію освіти, історію освіти, соціологію освіти, культурологію освіти, освітнє право, освітню політику, управління освітою, економіку освіти.</p> <p><strong>Цілі журналу</strong>: оприлюднення, підтримка та популяризація наукових досліджень в галузі освітології та створення відкритої міждисциплінарної платформи для обміну думками щодо новітніх досліджень за тематикою журналу.</p> <p>Журнал адресовано керівникам освітніх закладів всіх рівнів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам, докторантам, слухачам закладів післядипломної освіти, вчителям, здобувачам вищої освіти, усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.</p> <p><strong>ISSN</strong> 2226-3012 (Print)</p> <p><strong>e-ISSN</strong> 2412-124X (Online),</p> <p><strong>DOI</strong> журналу <strong>10.28925/2226-3012</strong></p> <p>Видання засновано у <strong>2012</strong> році.</p> <p><strong>Реєстраційне</strong> <strong>свідоцтво:</strong> № 20387-10187 Р від 28.11.2013 р.</p> <p><strong>Журнал видається </strong><strong>за кошти авторів</strong><strong> та розповсюджується безкоштовно.</strong></p> uk-UA Tue, 08 Feb 2022 15:28:32 +0000 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ОСВІТОЛОГІЯ» https://www.osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/announcement/view/4 <p>Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців, здобувачів вищої освіти до подання статей до наукового фахового журналу <strong><em>«Освітологія» </em></strong>(випуск ХІ, 2022р.).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Українсько-польський журнал <strong><em>«Освітологія»</em></strong> включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019); 033 Філософія (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Журнал входить до реферативних і наукометричних баз: DOAJ, Ulrichsweb, ERIH PLUS, Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, Eurasian Scientific Journal Index, WorldCat, Open Ukrainian Citation Index, MIAR, BASE, DRJI, Eurasian Scientific Journal Index, <strong>&nbsp;</strong><a href="https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_mode=content&amp;search_text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&amp;search_type=kws&amp;search_field=text_search&amp;and_facet_source_title=jour.1298509%20">Dimensions</a>, <a href="http://journalfactor.org/journal-detail/JF1744/o-wiatologia-osvitolohiya/%20"><strong>Journal</strong> <strong>Factor</strong></a><strong>,</strong> Polska Bibliografia Naukowa та ін.</p> <p>&nbsp;</p> <p>DOI: <strong>10.28925/2226-3012</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Сайт журналу <strong><em>«Освітологія»:</em></strong></p> <p><a href="https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia">https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia</a></p> <p>Вимоги до оформлення статей містяться за посиланням:</p> <p><a href="https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/Requirements_for_the_design_of_articles">https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/Requirements_for_the_design_of_articles</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Кінцевий термін прийому рукописів до випуску ХІ, 2022р. – <strong>1 червня 2022 року.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><img src="https://osvitologia.kubg.edu.ua/public/site/images/lomachynskyi/-1.jpg" alt="" width="1000" height="707"></strong></p> https://www.osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/announcement/view/4 Tue, 08 Feb 2022 15:28:32 +0000 Шановні колеги! https://www.osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/announcement/view/3 <p>Маємо приємну нагоду повідомити&nbsp; Вам, що українсько-польський журнал «Освітологія / Оświatologia» (ISSN: 2226-3012, 2412-124X) успішно пройшов багатовимірний процес оцінки і індексується в базі ICI Journals Master List 2020 Index Copernicus.</p> <p>Перевірка інформації з анкети журналу й аналіз випусків журналу «Освітологія» за 2020 рік надали підстави експертам Index Copernicus встановити значення показника Index Copernicus <strong>ICV 2020 = 93.05</strong>, що на 2,47 більше показника 2019 року. (90.58).&nbsp;</p> <p>Отримана оцінка ICV за 2020 рік відображається у Паспорті Журналу за посиланням: &nbsp;</p> <p><a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=755&amp;lang=pl">https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=755&amp;lang=pl</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Запрошуємо до публікації у науковому журналі «Освітологія»!</p> <p>&nbsp;</p> <p>З повагою,</p> <p>Редакційна колегія</p> <p>журналу «Освітологія»</p> <p>&nbsp;</p> https://www.osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/announcement/view/3 Thu, 25 Nov 2021 10:16:30 +0000 Шановні колеги! Запрошуємо до публікації у науковому журналі "Освітологія"! https://www.osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/announcement/view/2 https://www.osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/announcement/view/2 Sun, 05 Sep 2021 18:20:00 +0000